Skip to main content

Een nieuw merk voor een frisse school

Bob Derksen | Design | 3 minuten lezen
Helder op School helpt onderwijsinstellingen aandacht te besteden aan roken, alcohol en drugs. Op een herkenbare manier de regels en grenzen van het speelveld aangeven waarin jongeren, professionals maar ook ouders zich in begeven. Wat is de norm? Waar ligt de grens? Wanneer ga je over de lijn? Today ontwikkelde de merknaam, branding en huisstijl die past bij dit programma van het Trimbos-Instituut.

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) was de oude naam voor dit programma wat in 2019 dertig jaar bestond. Een mooie aangelegenheid om de branding, website en voorlichtingsmateriaal beter aan te laten sluiten bij de huidige tijd.

Jongeren weerbaar maken

Scholen krijgen bij de uitvoering van Helder op School ondersteuning van de GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ). De GGD/IVZ kan bijvoorbeeld trainingen geven aan schoolpersoneel en medewerking verlenen aan een ouderavond. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Geborgen in een helder manual

De beeldtaal van Helder op School is gebasseerd op het speelveld waar studenten zich in bevinden. Deze lijnen zijn de kernelementen in de zowel grafische- als fotografische beeldtaal. Today legde de  de toepassingen en regels van het nieuwe merk vast in een brand manual. Met dit stijlboek kan Trimbos-Institueet continuïteit aanbrengen in al hun uitingen, nu en in de toekomst.

nl en