Skip to main content

5 tips voor een sterke merkpositionering

Wouter Friso | Merkpositionering | 5 minuten lezen
5 tips voor een sterke merkpositionering
Jouw merk is het waard om te schitteren! Een scherpe merkpositionering zorgt ervoor dat consumenten op je vallen, klanten zich met jouw merk willen associëren en medewerkers er onderdeel van willen zijn. Maar waar begin je en hoe bepaal je waar jouw merk nou écht voor staat?

Bij Today werken we elke dag hard aan merkpositionering, merken en branding. We hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van sterke merken die zich onderscheiden van de massa, consistent communiceren en perfect inspelen op de wensen en behoeftes van hun doelgroep. Of je nu een kleiner bedrijf of organisatie bent, of een grote internationale speler: goede branding zorgt voor focus, eenheid en eigenheid in je merk. Door dit consistent en consequent toe te passen weet jouw doelgroep je te vinden. Of dit nu consumenten, nieuwe medewerkers of bedrijven zijn, het begint met het bepalen van de juiste inhoudelijke uitgangspunten: de merkpositionering.

Toetsingskader
De merkpositionering dient als vertrekpunt en toetsingskader voor alles wat je merk wilt gaan communiceren. Niet alleen visueel in de merkidentiteit, maar ook als richtinggevend kader voor communicatie en gedrag. Hieronder geven we 5 belangrijke tips voor een scherpe merkpositionering.

 

Merkontwikkeling

Tip 1 – De doelgroep
Je weet wie je doelgroep is, maar ken je ook echt hun vragen en behoeften? Ga eens in gesprek met de doelgroep en vraag het ze. Dit lijkt zo voor de hand liggend, maar wordt helaas vaak overgeslagen. Door de doelgroep écht te spreken haal je waardevolle inzichten op, richtinggevend voor jouw merk.

Tip 2 – De concurrentie
Als je weet wie je concurrenten zijn, is het interessant om te zien hoe zij gepositioneerd zijn. Probeer je concurrenten eens te plotten middels 2 assen. Denk bijvoorbeeld aan verticaal: sociaal v.s. ego, en horizontaal: conservatief v.s. progressief. Zo maak je inzichtelijk waar nog ruimte ligt voor jouw merk. Wanneer je wel kiest voor een positie die dicht bij de concurrentie ligt, zorg dan dat deze in elk geval qua invulling onderscheidend is.

Tip 3 – Taal en verhaal
Als onderdeel van de positionering moet je bepalen hoe jouw doelgroep je merk zal gaan ervaren in communicatie en gedrag. Werk dit uit naar een krachtig merkverhaal, met als ultieme samenvatting: de pay-off. Door hierin creatief met taal te spelen kun je je positionering extra kracht bij zetten.

“Today trok in alles samen met ons en onze studenten op. Dat zie je in het eindresultaat: een identiteit die echt van ons is.”
Lisanne Hoornweg | Hoofd Communicatie Grafisch Lyceum Utrecht

Tip 4 – Testen
Je wilt zeker weten dat jouw merk aansluit bij hun wensen en behoeften. Zorg daarom dat je de door jouw gekozen merkpositionering ook verifieert bij de doelgroep: meten is weten. Wanneer je dit niet doet en alles binnen een afgesloten selecte groep mensen ontwikkelt, brengt dit allerlei (afbreuk) risico’s met zich mee.

Tip 5 – Vreemde ogen dwingen
Een nieuwe positionering voor je merk, bedrijf of organisatie ontwikkelen vraagt om het maken van vele keuzes. Het inschakelen van een externe specialist kan hierin enorm helpen. Door samen te reflecteren en elkaar uit te dagen om écht tot de kern te komen, zorg je ervoor dat je die scherpe keuzes maakt die nodig zijn.

Today | branding agency Utrecht

Proces
Bij Today ontwikkelen we jouw merkpositionering in ons gestructureerde positioneringstraject. Tijdens gezamenlijke werksessies komen we met interactieve oefeningen tot scherpe inzichten. Hiermee maken we weloverwogen keuzes: waar ben je wél van en waar ben je niét van. Hoe duidelijker je dit voor ogen hebt, hoe makkelijker het straks ook voor de buitenwereld te begrijpen is.

De uiteindelijke merkpositionering vatten we samen in onze eigen tool: het merkkompas. Ons merkkompas bundelt op één A4 de belangrijkste bouwstenen van je merk, zoals: visie, missie, merkpersoonlijkheid, klantbehoefte, belofte en bewijsvoering. Hiermee heb je een duidelijk vertrekpunt te pakken voor de verdere ontwikkeling van jouw merk. Een logisch vervolg is de ontwikkeling van een nieuwe merknaam of de nieuwe visuele merkidentiteit.

 

Stuur een mail met je vraag of uitdaging
nl en