Verklaring

Privacy statement en privacybeleid

Je privacy is een belangrijk gegeven. We gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. In onze privacyverklaring proberen we je een zo goed mogelijk beeld te geven hoe Today bepaalde gegevens verwerkt.

Today Designers B.V, gevestigd aan Europalaan 2B, (ruimte G.1.16.) 3526 KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Europalaan 2B, ruimte G.16
3526 KS Utrecht
info@today.nl
+31 0302441696

Persoonsgegevens die wij verwerken
Today verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (IP-adres en geografische gegevens)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer & btw-nummer).
  .

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Today verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je contactverzoek
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Today verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het versturen van facturen
  .

Geautomatiseerde besluitvorming
Today gebruikt geen geautomatiseerde gegevensverwerking om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Today) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Today bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Personalia bij een contactaanvraag
Bewaartermijn: 1 jaar als er geen verder contact is na een aanvraag en er geen opdracht uit het contact voortvloeit.
Reden: tot een jaar na de aanvraag willen wij analyses kunnen doen van het aantal contactaanvragen per jaar.

• Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding

Bewaartermijn: tot opzegging door de betrokkene.
Reden: wij vragen bij de aanmelding actief om toestemming, dit wordt pas ingetrokken na een verzoek tot verwijdering.

• Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is.
Reden: nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website / internetbrowser en apparaat type

Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
Reden: dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics.

• Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst:

Bewaartermijn: tot zeven jaar na beëindiging van overeenkomst.
Reden: wij moeten deze gegevens 7 jaar bewaren op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden
Today deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Today blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Today alleen persoonsgegevens aan derden om de door ons aangeboden dienst of product goed te kunnen blijven verzorgen. Hieronder genoemd:

• Bedrijf: factuursturen.nl
Type dienst: facturatie en offertes
Doel verwerking: het versturen van facturen, boekhouding en administratie.
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: bedrijfs- en persoonsgegevens

• Bedrijf: Hike
Type dienst: Webhosting
Doel verwerking: Hosting van onze website
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Log gegevens (ip adres) en verzoeken website

• 
Bedrijf: Hike
Type dienst: webhosting
Doel verwerking: hosting van onze website
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: loggegevens (IP-adres) en verzoeken website

• Bedrijf: Google Analytics
Type dienst: data analyse
Doel verwerking: verbeteren van onze website
Jurisdictie: Verenigde Staten
Welke gegevens: websitegedrag, IP-adres en Geo-locatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Today gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij met cookies onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Today. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@today.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Today neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via info@today.nl.