Design

Inspirerende, nieuwe identiteit voor WasteVision

Waste vision landingspage design - Today

Circulaire economie en innovatief hergebruik van grondstoffen. Het zijn thema’s die centraal staan bij WasteVisions. De nieuwe merkidentiteit en strategie die Today voor het bedrijf ontwikkelde, sluit daarbij aan, inspireert en informeert.

WasteVision neemt met Nederlandse gemeenten het voortouw om bij te dragen aan het globale vraagstuk rond afvalverwerking en schaarse grondstoffen. Uit maatschappelijk oogpunt en met het inzicht dat Nederland wordt gezien als gidsland. En dat investeren in duurzaamheid ook leidt tot internationale marktkansen. Waste Vision produceert, installeert en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers inclusief bijbehorende elektronische hard- en software

WasteVision logo Today
Waste Vision bus design - Today
Waste Vision vormentaal - Today

Merkstrategie
Voor de fusies opereerden de organisaties onder afzonderlijke namen (Beek Container Groep Nederland, Ferro-Fix Nederland, BroNij, Mic-O-data en BWaste Internationaal). Er is gekozen om verder te gaan onder de nieuwe naam WasteVision met oog op de internationale ambities. In een aantal strategische sessies hebben we de merkstrategie, positionering, pay-off en merkverhaal gedefinieerd. Het nieuwe merk staat voor het bieden van slimme oplossingen voor circulaire gemeenschappen.

Waste Vision grafisch - Today
Waste Vision banner - Today

Circulaire merkidentiteit
De W en de V in het logo komen terug in het ‘oneindig’-teken, dit symboliseert vernieuwing en circulariteit. De nieuwe identiteit van Waste Vision moet zowel inspireren als informeren. Inspireren over smart cities en circulaire economie, maar ook informeren over resultaten met veel ruimte voor datavisualisaties en infographics.

 

Terug naar nieuwsoverzicht