Strategie, merkidentiteit & design

Alle ruimte voor nieuwe media makers

De opdracht

Het Grafisch Lyceum Utrecht is een vakschool met een lange historie en een fantastische reputatie. Een plek waar creatieve studenten onder begeleiding van bevlogen mensen echt het vak leren. De merkidentiteit en de positionering sloten niet meer aan bij de uitdagingen en profilering van de huidige tijd en bij de dynamische en bevlogen mediawereld waarin de meeste studenten terecht komen. Het Grafisch Lyceum vroeg Today om daar verandering in te brengen.

Wat hebben wij gedaan?
  • Strategie
    Merkkompas, tone of voice, interview doelgroep
  • Design
    Merkidentiteit, brand manual, webdesign, social media, communicatie uitingen
  • Activatie
    Brand movie, campagne middelen

Nieuwe generatie creatieven

Met de aangescherpte profilering wil het Grafisch Lyceum een nieuwe generatie creatieven aanspreken. De studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben een passie voor ontwikkelen, voor maken, voor creëren. Het zijn denkers én doeners: makers. Het Grafisch Lyceum Utrecht helpt hen hierin nog beter te worden en staat tussen de studenten en het beroepenveld in. Dit is een plek voor de nieuwe mediamakers.

Open canvas: ruimte voor expressie

Een centraal stijlmiddel in de communicatie is het open canvas, dat laat zien dat er voor nieuwe makers alle ruimte is voor expressie en ontwikkeling op het Grafisch Lyceum Utrecht. Het open canvas is altijd de start van een nieuwe generatie studenten en biedt een ‘bold attitude’.

Grensverleggende vormen

De beeldtaal van het Grafisch Lyceum Utrecht komt voort uit het canvas van het logo. Door met het canvas te spelen ontstaan er nieuwe vormen. De vierdeling van het canvas vormt het grid waarmee unieke vormen kunnen worden gecreёerd. De vormen staan voor het verleggen van grenzen en het open staan voor nieuwe ideeёn en samenwerkingen. De vormen worden zowel volvlak als in outline ingezet en zijn hierdoor breed inzetbaar.

Studenten in beeld

De nieuwe merkidentiteit van het GLU moet er een zijn van en door studenten. De nieuwe generatie mediamakers staan klaar en die herkennen zich in het beeldmateriaal. We organiseerden een fotoshoot waarbij we de studenten portretteerden in en rondom de school. Het Grafisch Lyceum is een school met diversiteit. Iedereen is welkom en dit moet zichtbaar zijn. Tevens maakten we ook videomateriaal wat gebruikt is in de brand movie.

Gloednieuwe website

Een heldere vormentaal, alle opleidingen en de sfeer van de school komen samen in de nieuwe website. Er zijn micro-animaties gemaakt om de bezoeker per opleidingsrichting te prikkelen wat het vak visuele communicatie kan inhouden. Zo ontstaat er een frisse nieuwe site waarop veel te ontdekken valt.